Home » Achizitii Publice

Achizitii Publice

Achiziții – licitații, contracte, informații

Departamentul de achiziții al Primăriei Comunei Bonțida

Cumpărări directe – achiziții inițiate din catalogul electronic, notificări de atribuire

2023.05.18 - MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BONȚIDA, JUD. CLUJ

2023.05.18 – “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BONȚIDA, JUD. CLUJ” PROCESUL DE ACHIZITIE aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: ACHIZITIE DIRECTA, conform art. Nr. 7 din legea 98/2016 actualizata 2022

  1. Anunț publicitar
  2. Caiet de sarcini
2022.12.09 - Construcție parcare și loc de joacă din zona capelei, în localitatea Rascruci,comuna Bonțida

2022.12.09 – Construcție parcare și loc de joacă din zona capelei, în localitatea Rascruci,comuna Bonțida” PROCESUL DE ACHIZITIE aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: ACHIZITIE DIRECTA, conform art. Nr. 7 din legea 98/2016 actualizata 2022

0.invitatie la ofertare EXECUTIE LUCR

1.proiect tehnic 93 pag

2 !deviz estimativ

3.liste cantitati + F1, 2 ,3, 4 ,5 + descriere

4.parte desenata 1

5.parte desenata 2-6 pag

6.grafic lucrari 12 luni

7. Formulare pentru ofertanti