Facilităţi pentru investitori

Comuna Bonţida dispune de:
- Serviciul de alimentare cu apă și canalizare
- Serviciul de alimentare cu gaze naturale și termoficare
- Reţea energie electrică - 100% din populaţia comunei este racordată la reţeaua de electricitate
- Reţea telefonie fixă - existent, aproximativ 30% din populaţia comunei având acces la telefonia fixă
- Acces la telefonia mobilă - existent, toată populaţia comunei având acces la telefonia mobilă, însă pe raza localităţilor Bonţida şi Răscruci semnalul GSM este mai bun decât în localităţile Coasta şi Tăuşeni.
- Acces la cablu TV şi Internet- existent; accesul la reţeaua de Internet este posibil în localităţile Bonţida şi Răscruci.
- Colectarea deşeurilor - serviciul de salubrizare este prezent doar în localităţile Bonţida şi Răscruci.