Strategia de dezvoltare a comunei 2014-2020

Infrastructura
Modernizarea drumurilor comunale DC Bontida-Coasta
Modernizarea drumurilor agricole in comuna Bontida
Asfaltare strazi si ulite in Bontida si Rascruci
Reabilitarea trotuarelor si aleilor pietonale pe langa principalele drumuri si strazi comunale in comuna Bontida
Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public in comuna Bontida
Extinderea retelei de gaze in localitatile Bontida si Rascruci
Extinderea retelei de iluminat public in comuna Bontida
Conectarea la internet prin conexiuni broadband a institutiilor publice din comuna Bontida si promovarea conceptelor de e-guvernare, e-educatie, e-sanatate
Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei Bontida prin infiintarea unui punct de acces la internet in cadrul Primariei Bontida
Amenajarea de piste de bicicleta in localitatiile Bontida si Rascruci
Amenajarea parcurilor si spatiilor verzi in comuna Bontida
Amenajarea de locuri de joaca pentru copii in toate satele comunei Bontida
Extinderea retelei de transport in comun pana in localitatea Bontida
Mediu
Introducerea retelei de alimentare cu apa potabila si canalizare in localitatile Coasta si Tauseni
Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in localitatile Bontida si Rascruci si inlocuirea conductelor invechite
Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatile  Bontida si Rascruci
Lucrari de imbunatatiri funciare in comuna Bontida 
Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole in comuna
Achizitia si amplasarea de cosuri stradale in comuna 
Programe de management a calitatii apei si a aerului
Identificarea si utilizarea energiilor alternative in institutiile publice din comuna
Dotarea cu panouri solare a institutiilor publice din comuna
Impadurirea terenurilor degradate din comuna
Sprijinirea dezvoltarii de IMM-uri care sa valorifice resursele naturale ale comunei si care sa raspunda nevoilor comunitatii
Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comuna
Crearea unui birou pentru promovarea dezvoltarii proiectelor cu finantare nerambursabila in mediul rural in comuna
Promovarea programelor guvernamentale pentru stimularea infiintarii de microinterprinderi in comuna
Infiintarea de intreprinderi sociale in comuna
Infiintarea unei structuri asociative a producatorilor agricoli in comuna
Infiintarea sistemului de irigatii in comuna
Infiintarea si dotarea cabinetului de medicina veterinara din localitatea Rascruci
Infiintarea unei hale agroalimentare in comuna
Modernizarea pietei de animale din comuna la standarde europene
Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna
Amenajarea de spatii de campare in comuna
Promovarea turismului cultural si de agrement in comuna
Introducerea comunei Bontida in circuite turistice si culturale
Introducerea comunei in circuite de tip Greenway
Promovarea comunei prin mass-media la nivel local si regional
Programe de formare si instruire a locuitorilor comunei in managementul productiei si valorificarii in domeniul agricol
Programe de formare, recalificare, reconversie profesionala a adultilor din comuna
Programe de instruire a locuitorilor comunei in managementul turistic
Programe de formare si instruire a locuitorilor comunei in industria alimentara
Domeniul strategic-social
Dotarea dispensarului uman din localitatea Bontida
Modernizarea si dotarea cu echipamente a punctului sanitar din localitatea Rascruci
Construirea si dotarea unui centru medical si de primire urgente in localitatea Rascruci
Infiintarea unui cabinet de planificare familiala cu scopul reducerii sarcinilor nedorite si a abandonului
Infiintarea unui centru pentru consiliere anti-alcool si anti-fumat in comuna
Imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala in comuna
Infiintarea unui centru de consiliere a persoanelor abuzate, victime ale violentei domestice si pentru copii provenind din familii monoparentale in comuna
Infiintarea unui centru de integrare a persoanelor defavorizate si de etnie rroma in comuna
Infiintarea unui camin de batrani in comuna
Infiintarea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati in comuna si oferirea de servicii de consiliere si formare profesionala pentru acestia
Dotarea liceului tehnologic din localitatea Rascruci
Amenajare curte scoala din localitatea Bontida si reabilitarea terenului de sport din incinta scolii
Infiintare gradinita noua in localitatea Bontida
Reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii scolii din localitatea Rascruci si transformarea acesteia intr-o gradinita moderna
Amenajarea spatiilor de joaca ale gradinitelor din comuna
Infiintarea unui centru de zi tip after school in localitatea Rascruci
Modernizarea si dotarea caminului cultural din localitatea Rascruci
Construirea si dotarea caminului cultural din localitatea Coasta
Reabilitarea si dotarea caminului cultural din localitatea Tauseni
Restaurarea Conacului Du Jardin din localitatea Coasta si transformarea acestuia intr-un centru de creatie
Revitalizarea obiceiurilor si traditiilor din comuna
Organizarea de actiuni culturale si traditionale in comuna
Infiintarea unor centre de promovare a mestesugurilor traditionale in comuna si implicarea tinerilor, femeilor si ONG-urilor
Promovarea si sprijinirea ansamblurilor populare din comuna
Reabilitarea si dotarea Bisericilor Ortodoxe din localitatile Bontida, Rascruci, Coasta si Tauseni
Reabilitarea Bisericilor Reformate din localitatiile Bontida si Rascruci
Reabilitarea Bisericilor Romano-Catolice din localitatile Bontida si Rascruci
Constructie capela funerara in localitatile Bontida si Rascruci
Constructie teren sintetic de sport in localitatea Bontida
Reabilitare, modernizare si dotarer Baza sportiva din localitatea Rascruci
Construire locuri de agrement in satele comunei Bontida
Infiintarea unei asociatii a pensionarilor si a clubului pensionarilor in comuna
Dezvoltarea unui centru balneo si de agrement in localitatea Costa in parteneriat cu cu alte localitati limitrofe
Domeniul strategic-Administratie Publica Locala
Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului catatenilor comunei la informatii
Desfasurarea de training pentru functionarii publici din cadrul administratiei publice locale din comuna
Dotara cu echipamente a serviciului public de gospodarire comunal din cadrul comunei
Reabilitare cladire si dotare pentru infiintare Centru pentru Situatii de Urgenta in comuna