Home » Anunturi

Category Archives: Anunturi

Anunț pauză tensiune ELECTRICA Răscruci

Anunț colectiv al compartimentului taxe și impozite 05.12.2022

Anunț colectiv al compartimentului taxe și impozite

Anunț colectiv al compartimentului taxe și impozite  – descarca PDF AICI

Citeste in continuare

Informare Primăria Comunei Bonțida – Supercom S.A.

Comunicat din partea operatorului de salubritate SUPERCOM

Stimați cetățeni,

SC SUPERCOM SA vă informează ca se află în perioada de mobilizare în vederea preluării serviciilor de colectare si transport a deșeurilor municipale.
În vederea întocmirii noilor contracte de salubrizare agenții noștri se vor deplasa la domiciliul dvs.
Pentru încheierea contractului va fi necesară prezentarea următoarelor documente:
– Copie Carte de identitate/Buletin identitate proprietar;
– Copie act care atesta calitatea de proprietar (Contract de vanzare cumpărare /Extras CF nu mai vechi de 3 luni).
Înștiințăm pe această cale că, Regulamentul serviciului de salubrizare al Județului Cluj prevede obligativitatea Utilizatorilor de a încheia contracte numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă în care se află Utilizatorul. Neîncheierea contractului cu operatorul autorizat pentru colectarea deșeurilor poate atrage sancțiuni pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, prin aplicarea amenzii contravenționale în cuantum de 500-1.000 lei.
Termen limită: 15.01.2023

Citeste in continuare

Anunț rezultat concurs promovare contractuali

Anunț mediu PUZ Hirsch Porozell

Anunț concurs promovare funcționari publici

Anunț

Stimați cetățeni, vă informăm că data de 30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice,  respectiv  a spațiilor conectate la un  sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Luna în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Citeste in continuare

Anunț promovare personal contractual