Home » Infrastructura comunei Bonțida

Infrastructura comunei Bonțida

În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar calitatea şi în general dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini standardele europene. Doar jumătate dintre comune au acces direct la reţeaua de drumuri, iar din acest motiv se poate spune că reţeaua de drumuri actuală deserveşte doar 3/5 din totalul populaţiei rurale. Mai mult de 25% dintre comune nu pot utiliza drumurile în perioadele cu precipitaţii.

Comuna Bonţida este străbătută de DN 1 C pe direcţia N-S, care traversează localităţile Bonţida şi Răscruci, făcând legătura cu municipiile Cluj-Napoca, situat la o distanţă de 30 km, şi Gherla, situat la o distanţă de 17 km.
Prin aceleaşi două localităţi, Bonţida şi Răscruci, paralel cu DN 1 C, comuna este străbătută de magistrala feroviară 401, care asigură legătura între Cluj-Napoca şi nodul feroviar Dej, comuna fiind deservită de staţiile CFR Răscruci şi Bonţida. Lungimea reţelei feroviare pe teritoriul comunei este de 10 km.

Comuna este străbătută şi de două drumuri judeţene, DJ 161 şi DJ 109, starea acestora fiind precară cu excepţia porţiunii Gară – centru Bonţida a DJ 161. Numărul total de km de drumuri de pe raza comunei Bonţida este 70, din care 10 km drumuri naţionale, 25 km drumuri judeţene şi 35 km drumuri comunale.
În cursul anului 2013 s-au finalizat lucrările de asfaltare a unor drumuri locale şi uliţe din comună; au fost asfaltaţi 4 km în localitatea Bonţida şi 2 km în localitatea Răscruci. Sunt însă necesare în continuare lucrări de asfaltare pe drumul comunal DC 161 în localitatea Bonţida, respectiv pe drumurile comunale Răscruci – Borşa şi Bonţida – Coasta.

O altă problemă legată de infrastructura de transport a comunei este cea a poluării, întrucât atât traficul greu, cât şi cel uşor, pe ruta Cluj-Dej, trec prin două dintre satele comunei – Bonţida şi Răscruci – generând poluare. O altă problemă este dată de trecerea atelajelor şi animalelor pe drumul naţional, fapt ce generează dificultăţi atât celor care utilizează şoseaua, cât şi locuitorilor comunei.