Home » Învățământ

Învățământ

Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic. Tehnologia IT şi echipamentele hardware şi software sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor din spaţiul rural în timp ce echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este învechit sau lipseşte. O problemă suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonele rurale. În anul 2013, în comuna Bonţida funcţionează următoarele 2 şcoli şi 2 grădiniţe.
Şcoala Gimnazială din Bonţida a fost reabilitată şi modernizată în ultimii patru ani. În Răscruci a fost construit un corp de clădire nou în care să funcţioneze şcoala, activităţile didactice urmând să înceapă să fie desfăşurate în noua clădire începând cu anul şcolar 2014-2015.

În Bonţida se doreşte construirea unei clădiri în care să funcţioneze grădiniţa, deoarece condiţiile actuale nu permit satisfacerea tuturor cererilor. În celelalte două sate ale comunei, Coasta şi Tăuşeni, nu există şcoli.

 

În Răscruci funcţionează un liceu tehnologic. Ţinând cont de evoluţia economiei şi tranziţia acesteia către specificul industrial, coroborat cu lipsa calificării multor persoane tinere, în prezent se derulează procesul de acreditare pentru liceu tehnologic profesional în localitatea Bonţida.

În ultimii 20 de ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi.
Această situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor culturale (cca. 97%) beneficiază de un sediu propriu, dotarea fiind nesatisfăcătoare (pentru cca. 80%), sau şi-au încetat activitatea şi servesc altor destinaţii.

Situaţia bibliotecilor este caracterizată şi ea de o tendinţă descendentă, mai mult sau mai puţin asemănătoare cu a altor domenii din viaţa culturală a satelor. Cu toate că în anul 2012 se înregistra un număr de 8.239 de biblioteci, doar o mică parte dintre acestea desfăşurau activităţi specifice.
În comuna Bonţida există 3 cămine culturale, în localităţile Bonţida, Răscruci şi Coasta. Căminul cultural din satul Bonţida a fost dotat prin măsura 322. Căminul cultural din satul Răscruci necesită acţiuni de reparaţii, modernizare şi dotare. Căminul cultural din satul Coasta se află într-o stare avansată de degradare, fiind chiar în pericol de dărâmare.

În comună există 2 biblioteci, una şcolară şi una comunală. Biblioteca Comunală Bonţida a fost înfiinţată în anul 1953 şi potrivit datelor colectate de Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj la începutul anului 2007, cuprinde 11.000 cărţi şi periodice, oferind servicii tradiţionale de completare-prelucrare, împrumut la domiciliu pentru adulţi şi copii, consultare pe loc documente, informare bibliografică.
În luna mai 2013, la Centrul Judeţean de Formare Biblionet, a avut loc o serie de formare pentru bibliotecarii din bibliotecile publice comunale din judeţul Cluj intrate în runda a cincea a programului Biblionet, un program pe cinci ani care îşi propune să le faciliteze românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România, în special în mediul rural, unde bibliotecile se confruntă cu subfinanţarea şi neglijarea. Biblioteca Comunală din Bonţida a fost una din cele şase biblioteci publici comunale care au intrat în această rundă a programului. Biblioteca Comunală Bonţida este dotată cu 4 calculatoare conectate la internet, pe lângă aceste calculatoare biblioteca primind şi un pachet standard de echipamente: căşti, camere web, UPS-uri, router, imprimată, scanner, proiector cu ecran.