Home » Investiții în derulare

Investiții în derulare

În prezent în comuna Bonțida sunt în curs de realizare următoarele proiecte (aflate în diferite stadii):

 • Asfaltare străzi și ulițe în localitatea Bonțida.
 • Asfaltare străzi și ulițe în localitatea Răscruci.
 • Înființare grădiniță nouă cu program prelungit în Bonțida.
 • Înființare grădiniță nouă cu program prelungit în Răscruci.
 • Reabilitare cămin cultural în localitatea Răscruci.
 • Alimentare cu apă a localităților Coasta și Tăușeni, comuna Bonțida, jud. Cluj
 • Realizare pod peste Valea Borșa în localitatea Răscruci

Dintre ultimele proiecte implementate în comuna Bonțida amintim următoarele:

 • Asfaltare străzi în localitățile Bonțida și Răscruci, rețea de canalizare menajeră în localitatea Bonțida, construire afterschool Ștefan Emilian în localitatea Bonțida, dotare cămin cultural Bonțida, comuna Bonțida, jud. Cluj – Măsura 322. Implementat 2012-2013.
 • Construcție platformă comunală pentru colectarea gunoiului de grajd. Implementat 2009-2011.
 • Înființare Centru de informare și promovare turistică în comuna Bonțida, județul Cluj – Măsura 313. Implementat.
 • Înființare rețele de canalizare menajeră în satul Răscruci, comuna Bonțida, jud. Cluj. Implementat.
 • Înființare rețele de canalizare menajeră în satul Bonțida (parțial), comuna Bonțida, jud. Cluj. Implementat.
 • Construcție teren sintetic în Răscruci. Implementat.
 • Construcție capelă în localitatea Bonțida. Implementat.
 • Construcție cămin cultural în localitatea Coasta. Implementat.