Home » Investiții în derulare

Investiții în derulare

 1. Program de investiții publice 2019
 2. Program de investiții publice 2018

În prezent în comuna Bonțida sunt în curs de realizare următoarele proiecte (aflate în diferite stadii):

 1. Asfaltare străzi și ulițe în localitatea Bonțida.
 2. Asfaltare străzi și ulițe în localitatea Răscruci.
 3. Înființare grădiniță nouă cu program prelungit în Bonțida.
 4. Înființare grădiniță nouă cu program prelungit în Răscruci.
 5. Reabilitare cămin cultural în localitatea Răscruci.
 6. Alimentare cu apă a localităților Coasta și Tăușeni, comuna Bonțida, jud. Cluj
 7. Realizare pod peste Valea Borșa în localitatea Răscruci

Până în prezent în comuna Bonțida s-au realizat următoarele proiecte:

 1. Asfaltare străzi în localitățile Bonțida și Răscruci, rețea de canalizare menajeră în localitatea Bonțida, construire afterschool Ștefan Emilian în localitatea Bonțida, dotare cămin cultural Bonțida, comuna Bonțida, jud. Cluj – Măsura 322. Implementat 2012-2013.
 2. Construcție platformă comunală pentru colectarea gunoiului de grajd. Implementat 2009-2011.
 3. Înființare Centru de informare și promovare turistică în comuna Bonțida, județul Cluj – Măsura 313. Implementat.
 4. Înființare rețele de canalizare menajeră în satul Răscruci, comuna Bonțida, jud. Cluj. Implementat.
 5. Înființare rețele de canalizare menajeră în satul Bonțida (parțial), comuna Bonțida, jud. Cluj. Implementat.
 6. Construcție teren sintetic în Răscruci. Implementat.
 7. Construcție capelă în localitatea Bonțida. Implementat.
 8. Construcție cămin cultural în localitatea Coasta. Implementat.