Home » Mediu

Mediu

     Pe teritoriul comunei Bonțida au fost identificate o serie de aspecte  de mediu problematice, cu perspective de deteriorare calitativă. 

Problemele de mediu critice (existente sau potențiale) din punctul de vedere al poluării atmosferei:

  • Poluarea (potențială) a aerului prin posibilitatea spargerii accidentale a conductelor de distribuție a gazelor naturale;
  • Arderea miriștilor;
  • Utilizarea în cantități exagerate a gunoiului de grajd;
  • Utilizarea fertilizanților chimici în agricultură;

Aspecte de mediu critice (existente sau potențiale)  sub aspectul poluării apelor de suprafață și subterane:

  • Poluarea apei cu nitrați și nitriți;
  • Poluarea pârâurilor cu deșeuri animaliere;
  • Insuficiența apei;
  • Inexistența unei rețele de canalizare în două din cele patru localități componente ale comunei (Coasta și Tăușeni);

Aspecte de mediu critice sub aspectul deteriorării solurilor:

  • Defrișarea suprafețelor forestiere – are și o influență directă asupra degradării peisajului, a valorii sale estetice și indirectă, prin fenomenele de alunecări de teren pe care le favorizează. Totodată, reducerea suprafeței ocupate de păduri influențează negativ echilibrul ecosistemului forestier. 

     Având în vedere situația existentă în ceea ce privește mediul înconjurător în comuna Bonțida, administrația publică locală a înțeles importanța unei viziuni pe termen mediu și lung și a decis conturarea unui set de obiective și acțiuni specifice care vizează refacerea și protecția mediului înconjurător, în conformitate cu reglementările naționale și europene privind dezvoltarea durabilă.

     Astfel,primăria comunei Bonțida își propune să gestioneze problema colectării deșeurilor de pe raza comunei astfel încât să atingă indicatorii de performanță prevăzuți în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. În acest sens s-a contractat o companie de salubrizare care colectează gunoiul regulat, săptămânal, având zile separate pentru colectarea gunoiului menajer și pentru deșeurile reciclabile.

      Din anul 2016, în comuna Bonțida funcționează o platformă comunală pentru colectarea gunoiului de grajd. Platforma are o capacitate de 850 tone/an, este dotată cu utilaje, 75 de platforme individuale şi derulează și este dedublată de un program de plantări de perdele de protecţie cu salcâmi pe 100 ha, toate contribuind la scăderea nivelulului de poluare a solului cu nitraţi. Proiectul de la Bonţida se ridică la o valoare de 546.000 de euro. Tariful este afișat pe pagina Servicii de închiriere.

Platforma pentru gunoi de grajd din Bonțida

     

      S-au mai instalat în comună puncte de colectare selectivă. În aceste puncte de colectare selectivă se pot depozita deșeuri reciclabile precum: hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, doze de aluminiu, PET-uri, folie etc. Există secțiune dedicată pentru deșeurile textile (haine, pături etc).

      Echipamentele electrice și electronice (electrocasnice, unelte electrice etc) și bateriile uzate sunt colectate periodic de către asociații de profil, data și locația urmând a fi transmise publicului pentru fiecare acțiune de colectare.

     Ocazional, au loc acțiuni de împădurire la inițiativa Primăriei Comunei Bonțida sau a unor companii private în colaborare cu Primăria Comunei Bonțida.

Împăduriri cu salcâm (38 Ha)

     Alte investiții ale Primăriei Comunei Bonțida în domeniul mediului:

Plantare arbuști (Tei) în Bonțida
Pistă pentru biciclete

    Anunțuri:

    Legături utile: