Home » S.V.S.U.

S.V.S.U.

     Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bonțida este o structură specializată, cu o dotare specifică, constituit în subordinea consiliului local. Este destinat să execute activitați de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în sectorul de competență. Asigură coordonarea de specialitate a activităților de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă, îndeplinește atribuțiile de prevenire a riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control și intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecințelor situațiilor de urgență și efectuează acțiuni de ajutor și salvare a oamenilor și bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situații.

     Participare la competiții:

     Informații utile:

 

Instituții relaționate:

Informații de interes: