Home » Urbanism

Urbanism

     Documente specifice:

 1. Model pentru panou de identificare a investitiei
 2. Important
 3. Cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
 4. Cerere pentru eliberarea Autorizației de Construire
 5. Cerere pentru prelungirea Certificatului de Urbanism
 6. F13 – Comunicare către primărie privind inceperea executiei lucrarilor
 7. F14 – Comunicare către ISC privind începerea execuției lucrărilor
 8. F15 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 9. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de Urbanism
 10. Documente necesare pentru întocmirea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

     Documente utile:

 1. Cerere racordare la reteaua de apa si canalizare
 2. Cerere aviz energie electrica

     Informații de interes public, publicate conform Legii nr. 544 din 12.10.2001:

    Anunțuri:

    Documente necesare pentru eliberarea autorizației de funcționare:

 • Cerere tip
 • Copie B.I./C.I.
 • Declarația pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcționare și a prevederilor legislației în vigoare (formular tip, anexa 2 – de la primărie)
 • Certificat fiscal – eliberat de compartimentul bugete – finanțe, taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Bonțida
 • Declarație punct de lucru (sedii secundare) – conf. Ordin M.F.P. nr 1329/2004 – de la Administrația Finanțelor Publice (unde se află sediul social al societății)
 • Certificatul de înregistrare și anexele acestuia – conf. Legii nr. 359/2004 – de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz)
 • Autorizațiile și acordurile necesare desfășurării activității economice, conform prevederilor legislației în vigoare (după caz)
 • Dovada deținerii spațiului de desfășurare activității economice (act de proprietate, contractul de închiriere, aprobarea de ocupare a domeniului public, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz)
 • Contract salubrizare și ultima factură/chitanță de plată (link spre anunțul privind schimbarea prestatorului de salubritate)
 • Dovada plății pentru taxa de eliberare a autorizației de funcționare – de la compartimentul de taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Bonțida

     Documente necesare pentru aprobarea orarului de funcționare:

     Notă: Pentru perioada lunii iulie, se vor actualiza informațiile conform Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Bonțida.