Home » Urbanism

Urbanism

     Documente aferente planului urbanistic general (PUG) al comunei Bonțida:

    Documente specifice serviciului:

 1. Model pentru panou de identificare a investitiei
 2. Important
 3. Cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
 4. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de Urbanism
 5. Cerere pentru eliberarea Autorizației de Construire
 6. Cerere pentru prelungirea Certificatului de Urbanism
 7. F13 – Comunicare către primărie privind inceperea executiei lucrarilor
 8. F14 – Comunicare către ISC privind începerea execuției lucrărilor
 9. F15 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 10. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției
 11. Cerere pentru confirmarea desființării construcției în baza autorizației de demolare

     Documente utile:

 1. Cerere racordare la reteaua de apa si canalizare
 2. Cerere aviz energie electrica

     Informații de interes public, publicate conform Legii nr. 544 din 12.10.2001:

    Anunțuri:

   Alte informații de interes public:


În atenția agenților economici:

Documente necesare pentru eliberarea autorizației de funcționare:

 • Cerere tip
 • Copie B.I./C.I.
 • Declarația pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcționare și a prevederilor legislației în vigoare (formular tip, anexa 2 – de la primărie)
 • Certificat fiscal – eliberat de compartimentul bugete – finanțe, taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Bonțida
 • Declarație punct de lucru (sedii secundare) – conf. Ordin M.F.P. nr 1329/2004 – de la Administrația Finanțelor Publice (unde se află sediul social al societății)
 • Certificatul de înregistrare și anexele acestuia – conf. Legii nr. 359/2004 – de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz)
 • Autorizațiile și acordurile necesare desfășurării activității economice, conform prevederilor legislației în vigoare (după caz)
 • Dovada deținerii spațiului de desfășurare activității economice (act de proprietate, contractul de închiriere, aprobarea de ocupare a domeniului public, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz)
 • Contract salubrizare și ultima factură/chitanță de plată (link spre anunțul privind schimbarea prestatorului de salubritate)
 • Dovada plății pentru taxa de eliberare a autorizației de funcționare – de la compartimentul de taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Comunei Bonțida

     Documente necesare pentru aprobarea orarului de funcționare:

     Notă: Pentru perioada lunii iulie, se vor actualiza procedurile conform Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Bonțida.