Home » Urbanism

Urbanism

    Documente specifice serviciului:

 1. Model pentru panou de identificare a investitiei
 2. Important
 3. Cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
 4. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de Urbanism
 5. Cerere pentru prelungirea Certificatului de Urbanism
 6. Cerere pentru eliberarea Autorizației de Construire
 7. Cerere pentru prelungirea Autorizației de Construire
 8. F13 – Comunicare către primărie privind inceperea executiei lucrarilor
 9. F14 – Comunicare către ISC privind începerea execuției lucrărilor
 10. F15 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 11. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției
 12. Cerere pentru confirmarea desființării construcției în baza autorizației de demolare

    Spre secțiunea Autorizare agenți economici


   

 

 

    Alte informații de interes public: