Home » Asistență Socială

Asistență Socială

    În comuna Bonțida sunt furnizate următoarele servicii sociale de către Fundația Creștină Diakonia în parteneriat cu Primăria Bonțida:

 • îngrijire paliativă la domiciliu pentru persoanele din comună;
 • centrul de zi pentru copiii din familii în dificultate; 

    Ajutor încălzire:

 

    Documente și formulare:

 1. Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
 2. Acte necesare alocație de stat
 3. Acte necesare ASF (Alocație suplimentară)
 4. Acte necesare comisia de handicap adulți
 5. Acte necesare comisia de handicap copii
 6. Acte necesare plasament copii
 7. Acte necesare indemnizație creștere copil
 8. Acte necesare pers. handicap-varstnic pt. centru rezidential
 9. Acte necesare victimelor violentei domestice
 10. Acte necesare vmg (AJ SOCIAL)
 11. Acte necesare – stimulent de inserție
 12. Ajutor de urgență
 13. Cerere alocatie de stat – indemnizatie crestere copil – format PDF
 14. Cerere alocatie de stat – indemnizatie crestere copil – format editabil DOC
 15. Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
 16. Cerere modificare alocatie de stat
 17. Model adeverinta indemnizatie crestere copil – format PDF
 18. Model adeverinta indemnizatie crestere copil – format editabil DOCX
 19. Fișă medicală sintetică pentru copil cu handicap
 20. Fișă psihopedagogică pentru copil cu handicap
 21. Fișă psihologică pentru copil cu handicap
 22. Documente necesare a fi depuse împreună cu cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, în situația copiilor născuți într-un stat membru al Uniunii Europene sau ai căror părinți exercită o activitate profesională în U.E. 
 23. Documente necesare a fi depuse pentru alocația de plasament
 24. Documente necesare a fi depuse împreună cu cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, în situația copiilor născuți în România
 25. Îndrumător pentru lucrători migranți