Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografia comunei

Bonțida (în maghiară Bonchida, în trad. „Podul lui Boncz [Bonț]”, în germană Bruck, Bonisbruck) este o comună în județul Cluj, Transilvania, România, formată din satele Bonțida (reședința), Coasta, Răscruci și Tăușeni. Este situată în Câmpia Fizeșului din Podișul Transilvaniei, pe dreapta râului Someșul Mic.

Numele comunei vine de la Benkö Boncz, unul dintre locuitorii localității de odinioară, despre care legenda spune că a construit un pod peste râul Someșul Mic, spre a stabili legătura cu armata lui Tuhutum, aflată pe malul drept al râului. Podul acela a rămas in traditia locala ca „Podul lui Boncz” (în maghiară Boncz-Hid), de unde denumirea românească de „Bonțida”.

Mediu
Pe teritoriul comunei Bonțida au fost identificate o serie de aspecte de mediu problematice, cu perspective de deteriorare calitativă.

Problemele de mediu critice (existente sau potențiale) din punctul de vedere al poluării atmosferei:

Poluarea (potențială) a aerului prin posibilitatea spargerii accidentale a conductelor de distribuție a gazelor naturale;
Arderea miriștilor;
Utilizarea în cantități exagerate a gunoiului de grajd;
Utilizarea fertilizanților chimici în agricultură;
Aspecte de mediu critice (existente sau potențiale) sub aspectul poluării apelor de suprafață și subterane:

Poluarea apei cu nitrați și nitriți;
Poluarea pârâurilor cu deșeuri animaliere;
Insuficiența apei;
Inexistența unei rețele de canalizare în două din cele patru localități componente ale comunei (Coasta și Tăușeni);
Aspecte de mediu critice sub aspectul deteriorării solurilor:

Defrișarea suprafețelor forestiere – are și o influență directă asupra degradării peisajului, a valorii sale estetice și indirectă, prin fenomenele de alunecări de teren pe care le favorizează. Totodată, reducerea suprafeței ocupate de păduri influențează negativ echilibrul ecosistemului forestier.
Având în vedere situația existentă în ceea ce privește mediul înconjurător în comuna Bonțida, administrația publică locală a înțeles importanța unei viziuni pe termen mediu și lung și a decis conturarea unui set de obiective și acțiuni specifice care vizează refacerea și protecția mediului înconjurător, în conformitate cu reglementările naționale și europene privind dezvoltarea durabilă.

Astfel,primăria comunei Bonțida își propune să gestioneze problema colectării deșeurilor de pe raza comunei astfel încât să atingă indicatorii de performanță prevăzuți în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. În acest sens s-a contractat o companie de salubrizare care colectează gunoiul regulat, săptămânal, având zile separate pentru colectarea gunoiului menajer și pentru deșeurile reciclabile.

Din anul 2016, în comuna Bonțida funcționează o platformă comunală pentru colectarea gunoiului de grajd. Platforma are o capacitate de 850 tone/an, este dotată cu utilaje, 75 de platforme individuale şi derulează și este dedublată de un program de plantări de perdele de protecţie cu salcâmi pe 100 ha, toate contribuind la scăderea nivelulului de poluare a solului cu nitraţi. Proiectul de la Bonţida se ridică la o valoare de 546.000 de euro. Tariful este afișat pe pagina Servicii de închiriere.
S-au mai instalat în comună puncte de colectare selectivă. În aceste puncte de colectare selectivă se pot depozita deșeuri reciclabile precum: hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, doze de aluminiu, PET-uri, folie etc. Există secțiune dedicată pentru deșeurile textile (haine, pături etc).
Echipamentele electrice și electronice (electrocasnice, unelte electrice etc) și bateriile uzate sunt colectate periodic de către asociații de profil, data și locația urmând a fi transmise publicului pentru fiecare acțiune de colectare.

Ocazional, au loc acțiuni de împădurire la inițiativa Primăriei Comunei Bonțida sau a unor companii private în colaborare cu Primăria Comunei Bonțida.

Alte investiții ale Primăriei Comunei Bonțida în domeniul mediului:
Plantare arbuști (Tei) în Bonțida
Pistă pentru biciclete

Economie

Dezvoltarea economiei unei localităţi din mediul rural este influenţată de mai mulţi factori. Aşezarea geografică al unei localităţi, infrastructura de acces şi cea interioară a localităţii, resursa umană disponibilă, spiritul antreprenorial al locuitorilor, numărul mare al persoanelor active, precum şi mulţi alţi factori influențează dezvoltarea localităţii.

În ceea ce privește populația activă în muncă, dintr-un total de 3183 persoane active în muncă, 1823 sunt implicate în sectorul agricol, 439 persoane sunt implicate în industie și meșteșuguri de artizanat, 325 persoane sunt implicate în comerț și construcții, 123 persoane sunt implicate în servicii, iar 473 persoane sunt implicate în alte domenii economice.

Principalii agenți economici aflați pe raza comunei Bonțida sunt:

Tehnofavorit SA, situată în Bonţida, aproape de Castelul Bánffy şi la doar 30 de kilometri de Cluj, dinspre Dej, compania este o urmaşă a fostei Staţiuni de Maşini Agricole şi Tractoare. A păstrat tradiţia începută în 1949 şi a adoptat dezvoltarea tehnologică în mecanizarea agriculturii a anilor următori.
Riela România SRL. Riela Getreidetechnik a fost fondată în anul 1972 de Karl-Heinz Knoop. Iniţial a funcţionat ca un centru de comerţ de tehnică pentru prelucrarea cerealelor, iar din anul 1983 produce propriile instalaţii. În anul 2003 s-a înfiinţat RIELA România, ca reprezentanţă a firmei RIELA Getreidetechnik, pentru a oferi servicii prompte clienţilor din ţară: montaj, service, depozit piese de schimb şi intervenţie. RIELA România are sediul în comuna Bonţida, județul Cluj, şi deţine o hală de producţie, premontaj şi piese de schimb.
Hirsch Porozell SRL. Membru al grupului austriac HIRSCH Servo AG, deține un punct de lucru (sediu central) în localitatea Răscruci, comuna Bonțida. Principala activitate este fabricarea materialelor plastice în forme primare (în special polistiren expandat)
SAL AVI SRL. Tipul de activitate al acestei unități economice este fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Facilități pentru investitori

Comuna Bonţida dispune de:
– Serviciul de alimentare cu apă și canalizare
– Serviciul de alimentare cu gaze naturale
– Reţea energie electrică – 100% din populaţia comunei este racordată la reţeaua de electricitate
– Reţea telefonie fixă – existent, aproximativ 30% din populaţia comunei având acces la telefonia fixă
– Acces la telefonia mobilă – existent, toată populaţia comunei având acces la telefonia mobilă, însă pe raza localităţilor Bonţida şi Răscruci semnalul GSM este mai bun decât în localităţile Coasta şi Tăuşeni.
– Acces la cablu TV şi Internet- existent; accesul la reţeaua de Internet este posibil în localităţile Bonţida şi Răscruci.
– Colectarea deşeurilor – serviciul de salubrizare

Ultima actualizare: 15:52 | 11.07.2024

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă .

Site în curs de actualizare

Sari la conținut