Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

Populația

Comuna Bonțida are o populație de 5.098 locuitori, conform datelor statistice aferente anului 2012. Structura populației comunei Bonțida după etnie, conform datelor statistice din anul 2011, arată că majoritatea locuitorilor comunei, în proporție de 59.65%, sunt români. În comuna Bonțida există alte două comunități importante – cea a persoanelor de etnie maghiară, care reprezintă 16.72% din numărul de locuitori ai comunei, respectiv cea a locuitorilor de etnie romă, reprezentând 19.81%. Cele trei mari comunități etnice din comuna Bonțida conviețuiesc în bună înțelegere, însă se constată și anumite aspecte negative, ca de exemplu infracționalitatea.

Structura populației după religie, conform datelor statistice din anul 2011, arată că majoritatea locuitorilor comunei sunt ortodocși (69.57%), dar există și comunități de reformați (18.93%), catolici (2.7%), respectiv alte religii (8.8%).

Cadrul geografic

Comuna Bonţida este aşezată în nord-vestul Podişului Transilvaniei, în mare parte pe malul drept al Someşului Mic, în apropierea zonei de contact dintre Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan.

Coordonatele geografice ale localizării comunei Bonţida sunt: longitudine estică 23◦45′ şi latitudine nordică 46◦53′.

Localitatea Bonţida este situată pe DN 1C, la jumătatea distanţei dintre municiipile Cluj-Napoca, capitala judeţului Cluj şi municipiul Dej, margine de judeţ. În dezvoltarea să de-a lungul timpului, comuna a beneficiat de apropierea faţă de municipiile Cluj-Napoca – 30 km, Dej – 31 km şi Gherla – 17 km.

Comuna Bonţida se întinde pe o suprafaţă de 80.38 kmp şi are o populaţie de 5098 locuitori în anul 2012, învecinându-se la sud cu comuna Jucu, la sud-vest cu comuna Borşa, la est cu comuna Sic, la nord-vest cu comuna Dăbâcă, la nord cu comuna Iclod şi oraşul Gherla, iar la sud-est cu comuna Căianu şi comuna Pălatca.
Comuna Bonţida are în componenţă patru localităţi: BONŢIDA – reşedinţa de comună, RĂSCRUCI, COASTA şi TĂUŞENI.

Relief și vegetație

Comuna Bonțida, cu un relief specific de deal, este traversată de Râul Someşul Mic, pârâul Borșa, Râul Gadalin și Râul Coastei.
Zona studiată aparține bazinul hidrografic Someș II-1, subbazinul Someşul Mic.
Principalele cursuri de apă din comuna Bonțida sunt:

– Somesul Mic (cod cadastral II-1.31)
– Borșa (cod cadstral II-1.31.22)
– Gadalin (cod cadstral II-1.31.23)

Sub aspect morfologic distingem:
• zona deluroasă
– care cuprinde circa 25% din teritoriu
– se caracterizează prin: – altitudine ridicată până la 500 m
– versanţi cu pante relativ domoale
• zona depresionară a văii Someşului Mic, care cuprinde circa 55% din teritoriu.
Se caracterizează prin :
– altitudine mai scăzută de 280 m
– terasă de luncă

Fauna și vegetația din comună este cea caracteristică zonelor de deal și câmpie.
Din punct de vedere al ariilor protejate, plante sau animale ocrotite, comuna Bonțida se învecinează cu Aria de Protecție Specială Avifaunistica “Valea Fizesului – Sic – Lacul Știucilor” (la o distanță de 6,4 km fata de comuna) și cu rezervația zoologica și botanica “Stufărișul de la Sic” (la o distanta de 6,3 km).
Aria de Protecție Specială Avifaunistica ROSPA0104 “Valea Fizesului – Sic – Lacul Știucilor” a
fost propus de ONG Milvus, și are o suprafață de 1 627.0 ha.
Lunca Someşului Mic prezintă cele mai fertile soluri şi prezintă un drenaj destul de bun. Terenul, plan în general permite un grad înalt de mecanizare. Unele porţiuni din luncă se utilizează pentru fâneţe. Soluri fertile, care se pretează atât la exploatarea agricolă cât şi la cultivarea legumelor, se regăsesc şi pe luncile văilor teritoriului.

Ultima actualizare: 15:52 | 11.07.2024

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă .

Site în curs de actualizare

Sari la conținut