Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – de achiziție și de atribuire a contractului de achiziție publică pentru proiectul REPARAȚII DRUMURI INTRAVILANE ȘI EXTRAVILANE

Comuna Bonțida lansează PROCESUL de achiziție și de atribuire a contractului de achiziție publică ” ACHIZIȚIE DIRECTĂ”
– Obiectul contractului de lucrări:
REPARAȚII DRUMURI INTRAVILANE ȘI EXTRAVILANE – Str. Podirei – Bonțida și str. Curca – Răscruci, comuna Bonțida, Județul Cluj

– Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: Bugetul local
– Valoare estimativă: 900.000 lei + TVA
Durata contractului este de 2 luni
– Oferta preliminară depusă de ofertant trebuie să cuprindă elementele solicitate prin documentația atașată .
– Adresa la care se depune oferta: Comuna BONȚIDA, sat BONȚIDA, Comuna BONȚIDA, STR. MIHAI EMINESCU, nr. 446, jud. CLUJ, în zilele lucrătoare între orele 08.00-16.00
– Data limită pentru depunerea ofertei : 09-04-2024 ora 09.30 LA SEDIUL PRIMĂRIEI/pe email.
– Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 09-04-2024 ora 10.00, Comuna BONȚIDA, sat BONȚIDA, Comuna BONȚIDA, STR. MIHAI EMINESCU, nr. 446, jud. CLUJ.
– OFERTA DESEMNATĂ CÂSTIGATOARE se va lua prin intermediul SICAP.
– Locația investiției: comuna Bonțida: str.Podireiului loc.Bonțida și strada CURCA – Răscruci

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon +40 264262259, int.38, Compartiment Urbanism pentru o vizită în teren înainte de efectuarea ofertei.
Atașat gășiți antemăsurătorile.

Oferta dacă se VA DEPUNE la registratura primăriei, ghișeu, parter va fi ÎN PLIC SIGILAT și va cuprinde oferta financiară detaliată, formularul de ofertă care va cuprinde valoarea fără TVA și TVA , perioada de garanție acordată și modalitatea de constituire a garanției de buna execuție, dacă vă fi transmisă prin e-mail la achiziții.bonțida@gmail.com semnată electronic de către responsabilul legal al societății.

Ultima actualizare: 16:12 | 22.05.2024

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă .

Site în curs de actualizare

Sari la conținut