Home » Facilități pentru investitori

Facilități pentru investitori

     Comuna Bonţida dispune de:
– Serviciul de alimentare cu apă și canalizare
– Serviciul de alimentare cu gaze naturale
– Reţea energie electrică – 100% din populaţia comunei este racordată la reţeaua de electricitate
– Reţea telefonie fixă – existent, aproximativ 30% din populaţia comunei având acces la telefonia fixă
– Acces la telefonia mobilă – existent, toată populaţia comunei având acces la telefonia mobilă, însă pe raza localităţilor Bonţida şi Răscruci semnalul GSM este mai bun decât în localităţile Coasta şi Tăuşeni. 
– Acces la cablu TV şi Internet- existent; accesul la reţeaua de Internet este posibil în localităţile Bonţida şi Răscruci.
– Colectarea deşeurilor – serviciul de salubrizare