Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Autorizare agenți economici

Obținere autorizație/acord și orar de funcționare pentru operatorii economici care desfașoară activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele, pe teritoriul administrativ al comunei Bonțida

Regulamentul privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al comunei Bontida a fost aprobat prin HCL 122/2019 și se aplică începând cu anul 2020. Conform art. 3. din regulament, se definesc următorii termeni:

 • Acordul de funcționare este actul administrativ emis de către Primarul Comunei Bontida prin care se reglementează desfăşurarea exerciţiilor comerciale în structurile de vânzare, fixe sau ambulant, pe raza comunei Bontida, altele decât codurile CAEN prevazute în grupele 561, 563 și 932,
 • Autorizația de funcționare este actul administrativ emis de către Primarul Comunei Bontida prin care se reglementează desfăşurarea activităților economice cuprinse în grupele CAEN 561, 563 și 932.

Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul in curs şi se face în baza solicitării scrise a agentului economic.

Documente necesare pentru obținerea acordului de functionare:

 • Cerere tip ANEXA 1
 • Documentele de constituire ca agent economic ( certif. de înregistrare,statut, contract de societate sau act constitutiv, si dupa caz acte adtionale) – pentru persoanele juridice
 • Documentele de constituire ca agent economic ( certificat de inregistrare şi rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului – pentru persoane fizice, intreprinderi familiale şi individuale.
 • Certificat constatator de autorizare a punctului de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
 • Autorizatii dupa caz de la: Directia de Sanatate Publica, Agentia de Protectia Mediului, D.S.V.S.A., I.S.U., Inspectoratul Teritorial de Munca
 • Dovada proprietății asupra imobilului precum și documentul ce atestă dreptul de folosire al spațiului unde își desfășoară activitatea agentul economic (ex. Contract de vânzare – cumpărare, titlul de proprietate, estras C.F., contract de închiriere avizat de administrația finaciară, contract de comodat , etc., din care să reiasă dreptul de folosință pentru desfășurarea activității a cărei autorizare se solicită).
 • Alte avize /autorizații conform legislației în vigoare în funcție de specificul activității,
 • Copie dupa autorizatia de constructie pentru accesul din exterior la spatiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul
 • Copie dupa autorizatia de constructie pentru schimbare de destinaţie pentru spaţiile care au avut funcţiunea de locuinţă sau alte spații, (fie ca este vorba de casa, fie apartamente in blocuri de locuit)
 • Tabel nominal cu acordul vecinilor si stampila Asociatiei de proprietari în conditiile în care activitatea se desfasoara într-un spatiu care initial a fost apartament
  Anexa 2 Acord vecini la casă
  Anexa 3 Acord vecini bloc cu acces separat de casa scării 
  Anexa 4 Acord vecini bloc cu acces din scara comună
 • Plan de situatie + releveu spatiu
 • Contractul cu o societate de salubrizare vizat pe anul în curs.
 • Copie act de identitate administrator/asociat
 • Chitanţa de plată a taxei legale (casieria Primăriei).

Documente necesare pentru obținerea autorizației de functionare:

 • Cerere tip ANEXA 1 (descarcă PDF)
 • Chitanţa de plată a taxei legale
 • Documentele de constituire ca agent economic ( certif. de înregistrare,statut, contract de societate sau act constitutiv, si dupa caz acte adtionale) –pentru persoanele juridice
 • Documentele de constituire ca agent economic ( certificat de inregistrare şi rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoane fizice, intreprinderi familiale şi individuale.
 • Certificat constatator de autorizare a punctului de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
 • Autorizatii dupa caz de la: Directia de Sanatate, Agentia de Protectia Mediului, D.S.V.S.A., I.S.U., Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Dovada proprietății asupra imobilului precum și documentul ce atestă dreptul de folosire al spațiului unde își desfășoară activitatea agentul economic (ex. Contract de vânzare – cumpărare, titlul de proprietate, estras C.F. , contract de închiriere avizat de administrația finaciară, contract de comodat , etc., din care să reiasă dreptul de folosință pentru desfășurarea activității a cărei autorizare se solicită).
 • Alte avize /autorizații conform legislației în vigoare în funcție de specificul activității,
 • Copie dupa autorizatia de constructie pentru accesul din exterior la spatiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul
 • Copie dupa autorizatia de constructie pentru schimbare de destinaţie pentru spaţiile care au avut funcţiunea de locuinţă, (fie ca este vorba de casa, fie apartamente in blocuri de locuit)
 • Tabel nominal cu acordul vecinilor si stampila Asociatiei de proprietari în conditiile în care activ. se desfasoara într-un spatiu care initial a fost apartament
  – Anexa 2 Acord vecini la casă
  – Anexa 3 Acord vecini bloc cu acces separat de casa scării
  – Anexa 4 Acord vecini bloc cu acces din scara comună
 • Plan de situatie + releveu spatiu
 • Contractul cu o societate de salubrizare vizat pe anul în curs.
 • Act de identitate administrator/asociat
 • Unităţile (inclusiv cele de alimentaţie publică care solicită orar de funcţionare după orele 22.00 ) vor depune o copie după contractul încheiat cu o firmă de protecţie şi pază, vor face dovada montării camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul unităţii şi vor completa o declaraţie prin care sunt de acord ca, în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice, să fie de acord să li se reducă orarul de funcţionare.

Documente necesare pentru vizarea anuală a acordului/autorizației:

 • Cerere tip ANEXA 5
 • Acordul/autorizația de funcționare în original
 • Chitanta de plata a taxei legale
 • În copie:
  – Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, privind punctul de lucru
  – Dovada proprietății sau deținerii spatiului pentru fiecare punct de lucru autorizat, valabil pentru anul în curs,
  – Autorizații după caz: (Directia de Sanatate Publica, Agentia de Protectia Mediului, I.S.U., D.S.V.S.A.).
  – Act de identitate administrator/asociat,
  – Dovada unui contract de salubrizare cu o societate autorizata, aflat in termen de valabilitate

Ultima actualizare: 15:52 | 11.07.2024

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă .

Site în curs de actualizare

Sari la conținut