Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strategia de dezvoltare locală

Dezvoltare și Strategii

Modernizarea infrastructurii, asigurarea accesului cetățenilor la utilități, atragerea de investitori care să valorifice resursele comunei și să creeze locuri de muncă pentru locuitorii comunei, dezvoltarea unei infrastructuri care să vină în sprijinul fructificării potențialului turistic deosebit de care se bucură comuna, facilitarea accesului tuturor locuitorilor la servicii educaționale, de sănătate și de asistență socială, crearea de oportunități de agrement și petrecere a timpului liber, conviețuirea armonioasă a celor trei mari comunități pentru copii și tineri, și nu în ultimul rând, stimularea voluntariatului și implicării tuturor locuitorilor în activitățile comunei – iată principalele repere ale viziunii de dezvoltare locală a comunei Bonțida pentru perioada 2014-2020.

Viziunea de dezvoltare a comunei Bonțida poate fi exprimată astfel:

Bonțida, comuna cu o infrastructură modernă, economie locală diversificată și competitivă, servicii sociale de calitate și administrație locală profesionistă, va deveni unul dintre cei mai importanți poli turistici și culturali la nivel de regiune.

Comuna Bonțida este implicată în diferite structuri de colaborare:

Apartenența la Zona Metropolitană. Zona metropolitană Cluj a fost înființată prin actul de constituire din 7 ianuarie 2009, având drept membrii municipiul Cluj-Napoca și următoarele comune: Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Gârbău, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos, Tureni și Vultureni. Ulterior, la Zona Metropolitană Cluj au aderat și comunele Săvădisla și Sânpaul. Suprafața totală a zonei metropolitane este de 1.537 kmp, iar populația este de 418.153 locuitori. (spre site-ul Consiliului Județean Cluj)

Apartenența la Asociații de Dezvoltare Intercomunitare. Asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt constituite în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau al furnizării în comun a unor servicii publice. Comuna Bonțida face parte din cele două Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI): ADI Eco-Metropolitan Cluj și ADI a infrastructurii în bazinul Someș-Tisa. Prima dintre acestea, ADI Eco-Metropolitan Cluj, cuprinde cele 81 de Unități Administrativ Teritoriale din județul Cluj și Consiliul Județean Cluj.

La baza constituirii acestei Asociații a stat interesul comun al autorităților locale din județul Cluj de a îmbunătăți calitatea serviciului de salubrizare, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate al populației și principiul “poluatorul plătește”, de a atinge și respecta standardele europene privind protecția mediului înconjurător, respectiv de a crește capacitatea de atragere a fondurilor pentru a finanța investițiile necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare. (spre ADI Eco-Metropolitan Cluj și ADI a infrastructurii în bazinul Someș-Tisa)

Apartenența la Asocieri Microregionale și Grupuri de Acțiune Locală. Comuna Bonțida face parte din Grupul de Acțiune Locală GAL Someș Transilvan, o asociație non-profit, care cuprinde în componența sa 99 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ. Teritoriul Someș Transilvan înglobează 14 comune, dintre care 13 sunt din județul Cluj (Aluniș, Apahida, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu-Gherlii, Recea-Cristur, Sic și Vultureni) si o comună din județul Sălaj, la limită cu județul Cluj (Gârbou), cuprinzând un total de 84 de sate. Sediul Grupului de Acțiune Locală se află în localitatea Bonțida. (spre GAL Someș Transilvan)

Ultima actualizare: 16:12 | 22.05.2024

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă .

Site în curs de actualizare

Sari la conținut