Home » Urbanism

Urbanism

     Documente aferente planului urbanistic general (PUG) al comunei Bonțida:

    Documente specifice serviciului:

 1. Model pentru panou de identificare a investitiei
 2. Important
 3. Cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
 4. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de Urbanism
 5. Cerere pentru prelungirea Certificatului de Urbanism
 6. Cerere pentru eliberarea Autorizației de Construire
 7. Cerere pentru prelungirea Autorizației de Construire
 8. F13 – Comunicare către primărie privind inceperea executiei lucrarilor
 9. F14 – Comunicare către ISC privind începerea execuției lucrărilor
 10. F15 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 11. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției
 12. Cerere pentru confirmarea desființării construcției în baza autorizației de demolare

      Anunțuri:


    Spre secțiunea Autorizare agenți economici


     Documente utile:

 1. Cerere racordare la reteaua de apa si canalizare
 2. Cerere aviz energie electrica

     Informații de interes public, publicate conform Legii nr. 544 din 12.10.2001:

 1. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2021, până în 30.06
 2. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2021, până în 30.06
 3. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2021, până în 30.06
 4. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2020 
 5. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2020
 6. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2020
 7. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2019
 8. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2019
 9. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2019
 10. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2018
 11. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2018
 12. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2018
 13. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2017
 14. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2017
 15. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2017
 16. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2016
 17. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2016
 18. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2016
 19. Lista Autorizațiilor de Desființare emise de Primăria Bonțida în anul 2015
 20. Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Bonțida în anul 2015
 21. Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Bonțida în anul 2015

    Alte informații de interes public: