Home » MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Notă: Secțiune în curs de actualizare

 • Statutul unității administrativ teritoriale
 • Regulamente privind procedurile administrative:
  • Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative;
  • Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
 • Hotărârile autorității deliberative:
  • Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual;
  • Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative;
  • Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative;
 • Dispozițiile autorității executive:
  • Actele administrative emise de primar cu caracter normativ;
  • Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
  • Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;
 • Documente și informații financiare:
  • Publicarea bugetelor locale;
 • Alte documente:
  • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
  • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
  • Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
  • Proiecte de acte administrative, cu caracter normativ;
  • Minute în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
  • Procese-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;
  • Declaraţii de căsătorie;
  • Alte documente