Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Extrase din legislație

Legislație funcționare primărie

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției sunt:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 53/2003 Codul Muncii
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Aplicația InfoCorupție
Poate fi descarcată gratuit de orice persoană care deține un telefon sau o tabletă cu sistem de operare Android sau IOS.

Ultima actualizare: 17:46 | 6.09.2023

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă .

Site în curs de actualizare

Sari la conținut