Home » Informații geografice și demografice

Informații geografice și demografice

     Populația

     Comuna Bonțida are o populație de 5.098 locuitori, conform datelor statistice aferente anului 2012. Structura populației comunei Bonțida după etnie, conform datelor statistice din anul 2011, arată că majoritatea locuitorilor comunei, în proporție de 59.65%, sunt români. În comuna Bonțida există alte două comunități importante – cea a persoanelor de etnie maghiară, care reprezintă 16.72% din numărul de locuitori ai comunei, respectiv cea a locuitorilor de etnie romă, reprezentând 19.81%. Cele trei mari comunități etnice din comuna Bonțida conviețuiesc în bună înțelegere, însă se constată si anumite aspecte negative, ca de exemplu infracționalitatea.

     Structura populației după religie, conform datelor statistice din anul 2011, arată că majoritatea locuitorilor comunei sunt ortodocși (69.57%), dar există și comunități de reformați (18.93%), catolici (2.7%), respectiv alte religii (8.8%).

   

     Cadrul geografic

     Comuna Bonţida este aşezată în nord-vestul Podişului Transilvaniei, în mare parte pe malul drept al Someşului Mic, în apropierea zonei de contact dintre Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan.

     Coordonatele geografice ale localizării comunei Bonţida sunt: longitudine estică 23◦45′ şi latitudine nordică 46◦53′.
Localitatea Bonţida este situată pe DN 1C, la jumătatea distanţei dintre municiipile Cluj-Napoca, capitala judeţului Cluj şi municipiul Dej, margine de judeţ. În dezvoltarea sa de-a lungul timpului, comuna a beneficiat de apropierea faţă de municipiile Cluj-Napoca – 30 km, Dej – 31 km şi Gherla – 17 km.

     Comuna Bonţida se întinde pe o suprafaţă de 80.38 kmp şi are o populaţie de 5098 locuitori în anul 2012, învecinându-se la sud cu comuna Jucu, la sud-vest cu comuna Borşa, la est cu comuna Sic, la nord-vest cu comuna Dăbâca, la nord cu comuna Iclod şi oraşul Gherla, iar la sud-est cu comuna Căianu şi comuna Palatca.
Comuna Bonţida are în componenţă patru localităţi: BONŢIDA – reşedinţa de comună, RĂSCRUCI, COASTA şi TĂUŞENI.

     Relief și vegetație

     Comuna Bontida, cu un relief specific de deal, este traversata de Raul Somesul Mic, paraul Borsa, Raul Gadalin si Raul Coastei.
     Zona studiata apartine bazinul hidrografic Somes II-1, subbazinul Somesul Mic.
     Principalele cursuri de apa din comuna Bontida sunt:

– Somesul Mic (cod cadastral II-1.31)
– Borsa (cod cadstral II-1.31.22)
– Gadalin (cod cadstral II-1.31.23)

     Sub aspect morfologic distingem:
• zona deluroasă
– care cuprinde circa 25% din teritoriu
– se caracterizează prin: – altitudine ridicată până la 500 m
– versanţi cu pante relativ domoale
• zona depresionară a văii Someşului Mic, care cuprinde circa 55% din teritoriu.
Se caracterizează prin :
– altitudine mai scăzută de 280 m
– terasă de luncă
     Fauna si vegetatia din comuna este cea caracteristica zonelor de deal si campie.
     Din punct de vedere al ariilor protejate, plante sau animale ocrotite, comuna Bontida se invecineaza cu Aria de Protectie Speciala Avifaunistica “Valea Fizesului – Sic – Lacul Stiucilor” (la o distanta de 6,4 km fata de comuna) si cu rezervatia zoologica si botanica “Stufarisul de la Sic” (la o distanta de 6,3 km).
     Aria de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0104 “Valea Fizesului – Sic – Lacul Stiucilor” a
fost propus de ONG Milvus, si are o suprafata de 1 627.0 ha.

     Lunca Someşului Mic prezintă cele mai fertile soluri şi prezintă un drenaj destul de bun. Terenul, plan în general permite un grad înalt de mecanizare. Unele porţiuni din luncă se utilizează pentru fâneţe. Soluri fertile, care se pretează atât la exploatarea agricolă cât şi la cultivarea legumelor, se regăsesc şi pe luncile văilor teritoriului.