Primăria Bonţida

ANUNT privind canalizarea comunei Bontida si sat Rascruci

 

COMUNA BONTIDA,in calitate de titular anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Cluj,a deciziei etapei de incadrare de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul " Infiintare retea de canalizare menajera in satul Bontida (partial),Comuna Bontida, judetul Cluj" propus  a se realiza in comuna Bontida,sat Bontida,FN,jud.Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj,Calea Dorobantilor, Nr.99, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti-vineri intre orele 9.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.06.2014.

 

 

 

 

 

COMUNA BONTIDA,in calitate de titular anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Cluj,a deciziei etapei de incadrare de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul " Infiintare retea de canalizare menajera in satul Rascruci, Comuna Bontida, judetul Cluj" propus  a se realiza in comuna Bontida, sat Rascruci, FN, jud.Cluj

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj,Calea Dorobantilor,Nr.99,in zilele de luni intre orele 9.00-16.30,marti-vineri intre orele 9.00-14.00,precum si la urmatoarea adresa de internet http:/apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,pana la data de 30.06.2014.

 
 
 
 
 
Bine ati venit pe site-ul comunei Bontida. 
 
A încerca să vorbesti, să scrii în puține cuvinte despre istoria localității Bonțida, ce-și are începuturile la finele mileniului  I "multă vreme la cumpăna au stat sufletul nostru", să încerci să formezi o imagine de ansamblu dintr-o documentare exhaustiva "se spărie gândul" (M. Costin). A lăsa o imagine suferindă despre localitatea noastra și a crea o falsă imagine "ieste inimii durere" (M. Costin) și de aceea "bizuit-am gândul să mă apuc de această trudă" (M. Costin) adică să îndrăznesc să dau culoare imaginii acestei localități care cu mai bine de un jumătate de mileniu avea statutul de "Villa Banczhijda" (1321) iar cu un jumătate de secol avea cel mai mare SMT din Transilvania.
 
"De la Cluj linia ferată apucă pe Someșul Mic în jos. Trenul se oprește pe rând la Apahida, un sat de munteni, aproape numai români, la cele doua sate românesti vecine Bonțida și Răscruci, pe care le-au smuls în bună parte de la meșteri și la Iclodul Mare unde s-au grămădit între creștinii de amândouă limbile și o sumedenie de evrei ggalitieni"
                                                              Nicolae Iorga - Pagini alese din însemnări de călătorie în Ardeal și Banat.
 

Cuvântul Primarului

În calitate de primar al comunei Bonţida, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

Primar
Cârhat Emil